اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست؛ سکه‌ای با دو رو

جنگ جهانی دوم دهه‌هاست که تموم شده ولی موضوعات مختلف از جمله اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست مرکز مناقشه‌های زیادی بوده. آیا این موضوع به همون اندازه‌ای که گفته میشه واقعیت داره؟ آیا میشه جنایت‌ها رو نادیده گرفت؟ روایت‌های اردوگاه‌ها چه اندازه نمایانگر جنایت‌هایی بوده که اتفاق افتاده؟

اسپانسرهمراه کارت

پادکست‌های معرفی شده در این قسمت:

حمایت مالی از پادکست پرچم سفید

دوستان و همراهان در پادکست پرچم سفید

  • مریم فتاح
  • محمد ناظمی