پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

ایران در هر دو جنگ بزرگ جهانی از قربانیان اصلی بود. اما هیچ‌گاه به طور شایسته به این اتفاقات در ایران پرداخته نشده است. نه تنها مردم دنیا که ما مردم ایران هم اطلاعات بسیار کمی از اوضاع ایران در آن دوران داریم. دغدغه تیم پرچم‌سفید پرداختن به یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ جنگی ایران است. ما در پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم به همین موضوع پرداختیم. داستان ایران در این دوران را مثل یک پازل کنار هم چیدیم تا به یک تصویر کلی از ایران برسیم. چون اعتقاد داریم که ایران امروز نتیجه ایران در دوران گذشته است. تاریخ را بازگو می‌کنیم تا این تاریخ تلخ دوباره تکرار نشود. هدف ما از این پرونده، آگاهی بیشتر است. داستان ایران در جنگ جهانی اول و دوم را از اینجا بشنوید.

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

ایران در هر دو جنگ بزرگ جهانی از قربانیان اصلی بود. اما هیچ‌گاه به طور شایسته به این اتفاقات در ایران پرداخته نشده است. نه تنها مردم دنیا که ما مردم ایران هم اطلاعات بسیار کمی از اوضاع ایران در آن دوران داریم. دغدغه تیم پرچم‌سفید پرداختن به یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ جنگی ایران است. ما در پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم به همین موضوع پرداختیم. داستان ایران در این دوران را مثل یک پازل کنار هم چیدیم تا به یک تصویر کلی از ایران برسیم. چون اعتقاد داریم که ایران امروز نتیجه ایران در دوران گذشته است. تاریخ را بازگو می‌کنیم تا این تاریخ تلخ دوباره تکرار نشود. هدف ما از این پرونده، آگاهی بیشتر است. داستان ایران در جنگ جهانی اول و دوم را از اینجا بشنوید.

اپیزودها

اپیزودها

قسمت ششم

دانسترفورس، یک نبرد نفتی بعد از نبرد بزرگ

قسمت پنجم

یک سرزمین، یک جنگل

قسمت ششم

دانسترفورس، یک نبرد نفتی بعد از نبرد بزرگ

قسمت پنجم

یک سرزمین، یک جنگل

قسمت چهارم

دلیران ایران، مردم بوشهر

قسمت سوم

ایران برای همه، هیچ‌کس برای ایران

قسمت چهارم

دلیران ایران، مردم بوشهر

قسمت سوم

ایران برای همه، هیچ‌کس برای ایران

قسمت دوم

ایران در مقابل مثل شرارت

قسمت اول

ایران و قحطی بزرگ

قسمت دوم

ایران در مقابل مثل شرارت

قسمت اول

ایران و قحطی بزرگ

بیشتر بخوانید

از کجا بشنویم؟

از کجا بشنویم؟

اسکرول به بالا