پرونده جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت‌های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام‌های متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. این جنگ گسترده‌ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که حالت یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنعتی و علمی خود را صرف جنگ کردند تا حدی که تفاوتی بین منابع نظامی و غیرنظامی در آن نبود. این جنگ همچنین باعث کشتار جمعی غیرنظامیان و بمباران‌های راهبردی نابودکننده گسترده علیه مقاصد صنعتی و مراکز تمرکز مردم (که به مرگ بیش یک میلیون نفر از جمله در حملات اتمی به دو شهر ژاپنی انجامید) شد. در طول جنگ جهانی دوم ۵۰ تا ۸۵ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است.

پرونده جنگ جهانی دوم

در پرونده جنگ جهانی دوم، درباره جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود صحبت کردیم. البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان از جمله تمامی ابرقدرت‌های روز را درگیر خود کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف با تشکیل اتحادهای نظامی به نام‌های متحدین و متفقین در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. این جنگ گسترده‌ترین جنگ جهانی تاریخ بشر بود که در آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از قریب به سی کشور مختلف به صورت مستقیم در آن جنگیدند. در طول این جنگ که حالت یک جنگ تمام عیار به خود گرفته بود، کشورهای مختلف تمامی توان اقتصادی، صنعتی و علمی خود را صرف جنگ کردند تا حدی که تفاوتی بین منابع نظامی و غیرنظامی در آن نبود. این جنگ همچنین باعث کشتار جمعی غیرنظامیان و بمباران‌های راهبردی نابودکننده گسترده علیه مقاصد صنعتی و مراکز تمرکز مردم (که به مرگ بیش یک میلیون نفر از جمله در حملات اتمی به دو شهر ژاپنی انجامید) شد. در طول جنگ جهانی دوم ۵۰ تا ۸۵ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ بشریت است.

اپیزودها

اپیزودها

بخش بیست و هشتم

پرونده جنگ جهانی دوم: از متفقین تا متحدین

بخش بیست و هفتم

پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناکازاکی نغمه‌ای بر آتش و خشم

بخش بیست و هشتم

پرونده جنگ جهانی دوم: از متفقین تا متحدین

بخش بیست و هفتم

پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناکازاکی نغمه‌ای بر آتش و خشم

بخش بیست و ششم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط برلین

بخش بیست و پنجم

پرونده جنگ جهانی دوم: راه طوانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی

بخش بیست و ششم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط برلین

بخش بیست و پنجم

پرونده جنگ جهانی دوم: راه طوانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی

بخش بیست و چهارم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد بولژ، آخرین تلاش هیتلر برای پیروزی

بخش بیست و سوم

پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات نرماندی آغازی بر یک پایان

بخش بیست و چهارم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد بولژ، آخرین تلاش هیتلر برای پیروزی

بخش بیست و سوم

پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات نرماندی آغازی بر یک پایان

بخش بیست و دوم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد میدوی، جهانی شدن جنگ با هیتلر

بخش بیست و یکم

پرونده جنگ جهانی دوم: بشر دوستی در جنگ

بخش بیست و دوم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد میدوی، جهانی شدن جنگ با هیتلر

بخش بیست و یکم

پرونده جنگ جهانی دوم: بشر دوستی در جنگ

بخش بیستم

پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات بگراتیون، طوفان سرخ

بخش نونزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: کیف، دروازه‌ای برای فتح اروپا

بخش بیستم

پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات بگراتیون، طوفان سرخ

بخش نونزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: کیف، دروازه‌ای برای فتح اروپا

بخش هجدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: از موسولینی تا روباه صحرا

بخش اردوگاه‌های هولوکاست، سکه‌ای با دو رو

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش هجدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: از موسولینی تا روباه صحرا

بخش اردوگاه‌های هولوکاست، سکه‌ای با دو رو

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش دادگاه نورنبرگ

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش حوالی پرچم سفید، نیم سنگ نیم شیشه

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش دادگاه نورنبرگ

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش حوالی پرچم سفید، نیم سنگ نیم شیشه

پرونده جنگ جهانی دوم

بخش هفدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد کورسک، نبرد ژنرال‌ها

بخش شانزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد قفقاز، نبردی برای نفت

بخش هفدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد کورسک، نبرد ژنرال‌ها

بخش شانزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد قفقاز، نبردی برای نفت

بخش پانزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: استالینگراد، از رویای تصرف تا واقعیت شکست

بخش چهاردهم

پرونده جنگ جهانی دوم: لنینگراد، مقاومت به سبک شوروی

بخش پانزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: استالینگراد، از رویای تصرف تا واقعیت شکست

بخش چهاردهم

پرونده جنگ جهانی دوم: لنینگراد، مقاومت به سبک شوروی

بخش سیزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد موسکو، ارتش‌ها برمی‌خیزند

بخش دوازدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: پرل هاربر از یک مکان تا یک اتفاق

بخش سیزدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد موسکو، ارتش‌ها برمی‌خیزند

بخش دوازدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: پرل هاربر از یک مکان تا یک اتفاق

بخش یازدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: دفاع سواستوپل

بخش دهم

پرونده جنگ جهانی دوم: شکست خط استالین، سقوط کیف

بخش یازدهم

پرونده جنگ جهانی دوم: دفاع سواستوپل

بخش دهم

پرونده جنگ جهانی دوم: شکست خط استالین، سقوط کیف

بخش نهم

پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت شوروی، غافلگیری آلمان

بخش هشتم

پرونده جنگ جهانی دوم: نگاهی به تسلیحات نظامی آلمان

بخش نهم

پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت شوروی، غافلگیری آلمان

بخش هشتم

پرونده جنگ جهانی دوم: نگاهی به تسلیحات نظامی آلمان

بخش هفتم

پرونده جنگ جهانی دوم: آغاز جنگ با شوروی، عملیات بارباروسا

بخش ششم

پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت بریتانیای تنها، سردرگمی آلمان

بخش هفتم

پرونده جنگ جهانی دوم: آغاز جنگ با شوروی، عملیات بارباروسا

بخش ششم

پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت بریتانیای تنها، سردرگمی آلمان

بخش پنجم

پرونده جنگ جهانی دوم: می تا جون ۱۹۴۰، سقوط فرانسه

بخش چهارم

پرونده جنگ جهانی دوم: از فتح لهستان تا جنگ نشسته

بخش پنجم

پرونده جنگ جهانی دوم: می تا جون ۱۹۴۰، سقوط فرانسه

بخش چهارم

پرونده جنگ جهانی دوم: از فتح لهستان تا جنگ نشسته

بخش سوم

پرونده جنگ جهانی دوم: کشورگشایی قبل از نبرد بزرگ

بخش دوم

پرونده جنگ جهانی دوم: زندگی در دوران هیتلر

بخش سوم

پرونده جنگ جهانی دوم: کشورگشایی قبل از نبرد بزرگ

بخش دوم

پرونده جنگ جهانی دوم: زندگی در دوران هیتلر

بخش یکم

پرونده جنگ جهانی دوم: ظهور دیکتاتور

بخش یکم

پرونده جنگ جهانی دوم: ظهور دیکتاتور

از کجا بشنویم؟

از کجا بشنویم؟

اسکرول به بالا