پادکست پرچم سفید

روایتی از جنگ‌های تاریخ

پرچم سفید

روایتی از جنگ‌های تاریخ

پادکست پرچم سفید پادکستی است درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته،‌ زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.

پادکست پرچم سفید پادکستی است درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته،‌ زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.

وبلاگ پرچم سفید

وبلاگ پرچم سفید

آخرین اپیزودها

آخرین اپیزودها

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

قسمت هشتم: سربازان پل آهنی رود ارس

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

قسمت هفتم: تبریز شهر مدافعان بزرگ

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

قسمت هشتم: سربازان پل آهنی رود ارس

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

قسمت هفتم: تبریز شهر مدافعان بزرگ

پرونده ایران در جنگ جهانی اول و دوم

قسمت ششم: دانسترفورس; یک نبرد نفتی بعد از نبرد بزرگ

پرونده ۷ عملیات

عملیات کربلای ۴

از کجا بشنویم؟

من احسان طریقت هستم ؛

راوی پادکست پرچم سفید. یک رهجو که همیشه به دنبال راهی برای ساختن یه نسخه بهتر از خودم هستم. من سال‌هاست که با پرسشگری و جستجوگری به دنبال چرایی زندگی خودم می‌گردم و سعی می‌کنم با همین رویکرد در حرفه و کار خودم، به کسب‌وکارها هم کمک کنم.

از کجا بشنویم؟

اجراهای زنده پرچم سفید

من احسان طریقت هستم ؛

راوی پادکست پرچم سفید. یک رهجو که همیشه به دنبال راهی برای ساختن یه نسخه بهتر از خودم هستم. من سال‌هاست که با پرسشگری و جستجوگری به دنبال چرایی زندگی خودم می‌گردم و سعی می‌کنم با همین رویکرد در حرفه و کار خودم، به کسب‌وکارها هم کمک کنم.

اجراهای زنده پرچم سفید

۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵؛ حمله اتمی به دو شهر هیروشیما و ناگازاکی مُهر پایانی بر خونین‌ترین جنگ تاریخ بشریت بود. جنگی که با طمع آدولف هیتلر شروع شد و با سقوط دو بمب اتمی بر ژاپن پایان گرفت؛ بمب‌هایی که نغمه‌ای بودند از آتش و خشم.

برلین در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تحت شدیدترین حملات نیروهای هوایی بریتانیا و آمریکا بود. از سمتی دیگر نیروهای خشمگین ارتش سرخ بیرون دروازه‌های برلین برای انتقام از روزهای محاصره استالینگراد و لنینگراد، بی‌صبرانه روزشماری می‌کردند.

۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵؛ حمله اتمی به دو شهر هیروشیما و ناگازاکی مُهر پایانی بر خونین‌ترین جنگ تاریخ بشریت بود. جنگی که با طمع آدولف هیتلر شروع شد و با سقوط دو بمب اتمی بر ژاپن پایان گرفت؛ بمب‌هایی که نغمه‌ای بودند از آتش و خشم.

برلین در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تحت شدیدترین حملات نیروهای هوایی بریتانیا و آمریکا بود. از سمتی دیگر نیروهای خشمگین ارتش سرخ بیرون دروازه‌های برلین برای انتقام از روزهای محاصره استالینگراد و لنینگراد، بی‌صبرانه روزشماری می‌کردند.