درباره ما

درباره ما

پادکست پرچم سفید

درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هاییه که در تاریخ بشر افتاده. اتفاقی مه میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.

پادکست پرچم سفید

درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هاییه که در تاریخ بشر افتاده. اتفاقی که میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.

اولین قسمت پادکست پرچم سفید در ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ متولد شد. پادکستی که درباره تاریخ و روایت‌جنگ‌هاییه که میلیون‌ها آواره و زخمی و کشته به جا گذاشته. گفتن از اتفاق سیاهی که به همه ما سیاهی جنگ رو نشون بده و بهمون یادآوری کنه که تاریخ تکرار میشه و باید ازش درس بگیریم.

تلاش من و بقیه اعضای پرچم سفید اینه که با نشون دادن بحشی از تاریخ، بتونیم روندهای اون رو نشون بدیم و ببینیم چطور با دونستن تاریخ می‌تونیم ازش یاد بگیریم و بدی‌ها رو تکرار نکنیم.

اولین قسمت پادکست پرچم سفید در ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ متولد شد. پادکستی که درباره تاریخ و روایت‌جنگ‌هاییه که میلیون‌ها آواره و زخمی و کشته به جا گذاشته. گفتن از اتفاق سیاهی که به همه ما سیاهی جنگ رو نشون بده و بهمون یادآوری کنه که تاریخ تکرار میشه و باید ازش درس بگیریم.

تلاش من و بقیه اعضای پرچم سفید اینه که با نشون دادن بحشی از تاریخ، بتونیم روندهای اون رو نشون بدیم و ببینیم چطور با دونستن تاریخ می‌تونیم ازش یاد بگیریم و بدی‌ها رو تکرار نکنیم.

تیم پرچم سفید

IMG_20210808_210601_042
احسان طریقت

احسان عاشق قصه‌ها و روایت‌هاست. ترکیب تاریخ و روایت‌ها شده پرچم سفید که یکی از کارهاییه که احسان انجام میده. پادکست‌های دیگه احسان دایره داستان و اِنسوُ هستن.

IMG_8928
مریم فتاح

مریم صاحب قلم متن‌های پادکسته. خودش هم پادکستی داره به اسم مزگو. مریم کار آماده کردن متن‌ هر قسمت رو به عهده داره و بهش نظارت می‌کنه. مریم از مهر ۹۹ به تیم ملحق شده.

zahra
زهرا قره‌داغی

زهرا کار طراحی سایت رو به عهده داره و با اومدنش جون تازه‌ای به وب سایت پرچم سفید داده. زهرا هم از تیر ۱۴۰۰ به تیم ملحق شده.

تیم پرچم سفید

IMG_20210808_210601_042
احسان طریقت

احسان عاشق قصه‌ها و روایت‌هاست. ترکیب تاریخ و روایت‌ها شده پرچم سفید که یکی از کارهاییه که احسان انجام میده. پادکست‌های دیگه احسان دایره داستان و اِنسوُ هستن.

IMG_8928
مریم فتاح

مریم صاحب قلم متن‌های پادکسته. خودش هم پادکستی داره به اسم مزگو. مریم کار آماده کردن متن‌ هر قسمت رو به عهده داره و بهش نظارت می‌کنه. مریم از مهر ۹۹ به تیم ملحق شده.

zahra
زهرا قره‌داغی

زهرا کار طراحی سایت رو به عهده داره و با اومدنش جون تازه‌ای به وب سایت پرچم سفید داده. زهرا هم از تیر ۱۴۰۰ به تیم ملحق شده.