پرونده‌ها

پرونده‌ها

جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ...

مشاهده اپیزودها
ویژه‌نامه عید ۹۹
ویژه‌نامه عید ۹۹

در  نوروز ۹۹ یک ویژه‌نامه منتشر کردیم. در هر روز عید یک قسمت کوتاه درباره مسائل جانبی جنگ جهانی دوم گفتیم. درباره کتاب، جاسوس‌ها، عشاق و هر آنچه از جنگ جهانی دوم...

مشاهده اپیزودها
ایران در جنگ جهانی اول و دوم

ایران در هر دو جنگ بزرگ جهانی از قربانیان اصلی بود. اما هیچ‌گاه به طور شایسته به این اتفاقات در ایران پرداخته نشده است. نه تنها مردم دنیا که ما مردم ایران هم اطلاعات بسیار کمی...

مشاهده اپیزودها
ایران در جنگ جهانی اول و دوم
هفت عملیات
هفت عملیات

در پرونده هفت عملیات، به هفت عملیات مهم جنگ ایران و عراق پرداختیم. در هر قسمت، به صورت خلاصه داستان عملیات، فرماندهان و اشخاص کلیدی هر عملیات را بازگو کردیم. تیم پرچم‌سفید...

مشاهده اپیزودها

جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی دوم، جنگی فراگیر بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ تا دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بود. البته درگیری‌های مرتبط با این جنگ از چند سال پیش از آن آغاز شده بودند. این جنگ...

ویژه‌نامه عید ۹۹

در نوروز ۹۹ یک ویژه‌نامه منتشر کردیم. در هر روز عید یک قسمت کوتاه درباره مسائل جانبی جنگ جهانی دوم گفتیم. درباره کتاب، جاسوس‌ها، عشاق و هر آنچه از جنگ جهانی...

ایران در جنگ جهانی اول و دوم

ایران در هر دو جنگ بزرگ جهانی از قربانیان اصلی بود. اما هیچ‌گاه به طور شایسته به این اتفاقات در ایران پرداخته نشده است. نه تنها مردم دنیا که ما مردم ایران هم اطلاعات...

هفت عملیات

در پرونده هفت عملیات، به هفت عملیات مهم جنگ ایران و عراق پرداختیم. در هر قسمت، به صورت خلاصه داستان عملیات، فرماندهان و اشخاص کلیدی هر عملیات را...

از کجا بشنویم؟

از کجا بشنویم؟

اسکرول به بالا