جنایات جنگ جهانی دوم – از متفقین تا متحدین

جنگ ‌همه‌اش روی زشته. روی زشتی که خیلی اوقات با کشتارهای بی‌رحمانه و تجاوز‌ها، زشت‌تر هم میشه. این قسمت از پادکست پرچم سفید مروری می‌کنیم به جنایات طرفین در جنگ جهانی دوم؛ از شرق تا غرب، از متحدین تا متفقین.

اسپانسرهمراه کارت

پادکست معرفی شده در این قسمت:

حمایت مالی از پادکست پرچم سفید

دوستان و همراهان در پادکست پرچم سفید

  • مریم فتاح
  • محمد ناظمی