پرونده دوم – قسمت ۶ – دانسترفورس یک نبرد نفتی بعد از نبرد بزرگ

این قسمت داستان ارتش سری بریتانیا در ایرانه. ماجرای دانسترفورس، جنگی فراموش شده در ایرانه. این داستان از لندن شروع شد. صدها سرباز کارکشته از امپراطوری بریتانیا در این شهر دور هم جمع شده بودند تا دستورات لازم برای اعزام به یک نقطه نامعلوم رو بگیرند. به اونها فقط گفته شد که هم لباس گرم و هم لباس سرد برای این ماموریت به همراه داشته باشند. این سربازها از طریق خلیج فارس به بصره رسیدند و از اونجا وارد بغداد شدند. جنگ جهانی اول در روزهای پایانی خودش بود و ارتش سری دانسترفورس باید هرچه زودتر وارد ایران میشد.

اسپانسر این قسمت:

زی‌تل اینترنت نامحدود واقعی با سرعتی خارق العاده

اینستاگرام پرچم سفید

اینستاگرام احسان طریقت

سایت پرچم سفید

حمایت مالی از پادکست پرچم سفید