پرونده دوم – قسمت ۹ – ایران پل پیروزی

حمایت مالی از پادکست پرچم سفید

سایت پرچم سفید

اینستاگرام پرچم سفید

دالان پارسی اصطلاحیه که همه این سال‌ها توسط کشورهای غربی برای ایران استفاده شده. دالانی که یک دنیا رو به دنیای دیگه وصل می‍کنه. دالانی که وجودش رگ حیاتی سایر کشورهاست. دالانی به اسم ایران.

تیم پرچم سفید

متن این قسمت: مریم فتاح و کیمیا قنبری

تدوین: مریم فتاح

روایت: احسان طریقت