پادکست پرچم سفید

پادکست پرچم سفید

پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته،‌ زخمی و آواره به جا گذاشته. پادکستی درباره جنگ.

داستان پرچم سفید

اولین قسمت پادکست پرچم سفید در ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ متولد شد. پادکستی که درباره تاریخ جنگ و روایت‌هایی که میلیون‌ها آواره و زخمی و کشته به جا گذاشته. گفتن از اتفاق سیاهی که به همه ما سیاهی جنگ رو نشون میده و بهمون یادآوری می‌کنه که تاریخ تکرار میشه و باید ازش درس بگیریم. تلاش من و بقیه اعضای پرچم سفید اینه که با نشون دادن بخشی از تاریخ، بتونیم روندهای اون رو نشون بدیم و ببینیم چطور با دونستن تاریخ یاد بگیریم که بدی‌ها رو تکرار نکنیم.

احسان طریقت

راوی پادکست پرچم سفید

پرونده‌های پرچم سفید

جنگ کره

جنگ‌ بالکان

جنگ‌ جهانی اول

جنگ‌ جهانی دوم

ایران در جنگ‌ جهانی

هفت عملیات

اجراهای زنده پرچم سفید

نغمه‌ای از آتش و خشم

ویژه سالگرد حمله به هیروشیما و ناگازاکی

نبرد برلین؛ نبردی برای پایان یک دوران

به مناسبت سومین سالگرد پادکست پرچم سفید