جنگ جهانی اول – قسمت ۱ – جهان در آستانه آتش

پرونده سوم پادکست پرچم سفید، پرونده‌ای درباره جنگ جهانی اوله. جنگی که نقشه جغرافیای سیاسی جهان رو تغییر داد، جنگی بود برای پایان جنگ‌ها، اما شد جنگی برای ادامه دشمنی‌ها.

حمایت از پادکست پرچم سفید

سایت پادکست پرچم سفید

متن این قسمت: مریم فتاح

موسیقی پادکست پرچم سفید: عماد ساعدی

راوی و ادیت: احسان طریقت